Regelverk för eldrivna fordon

Elcyklar

Elcykel med assistans är ett fordon som är utrustad med en elmotor som aktiveras när man börjar trampa. Motorn förstärker cyklistens trampkraft och verkar endast när pedalerna rör sig.

Det finns en uppsjö av elcyklar och elmotorer idag och för att dessa ska definieras som cykel och gälla under regelverken för cyklar finns det vissa krav:

 • Motorn får inte förstärka cyklistens trampkraft över en hastighet 25 km/h
 • Motorns nettoeffekt får vara högst 250 watt
 • Elmotorn ska kopplas in när du trampar

Det finns inga krav på körkort eller åldersgräns för elcyklar men det finns lagkrav på att bära hjälm för barn och ungdomar under 15 år när de själva cyklar eller blir skjutsade.

Cykla på gångväg

Det är ok att cykla på gågata eller ett gångfartsområde så länge hastigheten är gångfart, dvs en maxhastighet om 6 km/h. Cyklisten har även väjningsplikt mot gående.

Elcyklar som överstiger maxhastigheten eller motoreffekten för elcyklar klassas som elmopeder. Idag finns det två klasser för elmopeder, klass 1 och klass 2.

Motoriserad cykel (Moped klass 2)

En motoriserad cykel räknas som en klass 2 moped. Detta gäller för att den här klassificeringen:

 • Åldersgräns på 15 år
 • Motorn få ha en effekt på 250 -1000 watt
 • Maxhastighet på 25 km/h
 • Krav på körkort, traktorkort eller förarbevis för moped klass 2
 • Fordonet ska ha trafikförsäkring
 • Krav på hjälm
 • Får skjutsa om lämplig plats finns
 • Får köra på cykelbana så länge det inte finns vägmärke med tillägstavlan “Ej moped”

Snabb cykel (Moped klass 1)

En elcykel som går upp till 45 km/h hamnar under klassificering moped klass 1. Detta gäller för dessa:

 • Maxhastighet på 45 km/h
 • Motorn få ha en effekt upp till 4000 watt
 • Du behöver inte trampa för att få elassistans
 • Åldersgräns 15 år
 • Krav på körkort med lägst AM-behörighet
 • Krav på registreringsskylt
 • Fordonet ska ha trafikförsäkring
 • Krav på mopedhjälm
 • Du får skjutsa om lämplig plats finns
 • Fordonet får inte köras på cykelbana

Regelverk för elcyklar utan trampor

Regelverket för elcyklar utan trampor skiljer sig lite från vanliga elcyklar. För att de ska definieras som elcyklar får maxhastigheten inte överstiga 20 km/h och motoreffekten får maximalt vara 250 watt. Dessa regler gäller för vissa typer av elsparkcyklar, hoverboards, segway och elfordon avsedda för personer med funktionsnedsättning.

Elmoped

Mopeder delas in i två olika klasser, Moped klass 1 och Moped klass 2.

Moped klass 1

Detta gäller för Moped klass 1:

 • För att köra moped klass I ska du ha fyllt 15 år och ha körkort klass AM
 • Krav på hjälm (undantag om fordonet har kaross)
 • Maxhastighet på 45 km/h
 • Moped klass I ska vara registrerad och ha registreringsskylt monterad baktill på fordonet och vara trafikförsäkrad för att få köras
 • Får inte köras på cykelbana
 • Motoreffekten får inte överstiga 4000 watt

Moped klass 2

Definitionen av moped klass II beror på hur fort den går att köra och vilken effekt dess motor har. Detta gäller för Moped klass 2:

 • Maxhastighet på 25 km/h
 • Motoreffekten får inte överstiga 1000 watt
 • Krav på hjälm (såvida inte fordonet har kaross och bilbälte används)
 • Krav på körkort, traktorkort, eller förarbevis för moped klass 2
 • För att köra moped klass 2 ska du ha fyllt 15 år
 • Får skjutsa om lämplig plats finns
 • Får köra på cykelbana så länge det inte finns vägmärke med tilläggstavlan “Ej moped”
 • Fordonet ska ha trafikförsäkring

Enpersonsfordon (Elscooter, hoverboards, skateboard och balansscooter)

Eldrivna enpersonsfordon (EPF) är ett samlingsbegrepp för vissa typer av fordon. I denna grupp ingår bland annat elsparkcyklar, hoverboards, el-skateboards , segways och eldrivna enhjulingar. Dessa fordon klassas som cykel förutsatt att maxhastigheten inte överstiger 20 km/h och att den kontinuerliga märkeffekten är max 250 watt.

Dessa fordon är avsedda för för gång- och cykelbanor. Enpersonsfordon som går fortare än 20 km/h får inte framföras i trafiken, utan endast inom inhägnat område. Dessa klassas inte som cykel, utan som övriga fordon.

De tekniska kraven för enpersonsfordon är samma som för cykel. Detta innebär bland annat att fordonet ska vara utrustat med reflexer framtill, baktill samt på sidorna och belysning fram- och baktill vid färd i mörker. Fordonet ska även vara utrustad med ringklocka eller annan ljudsignalanordning som kan avge varningssignal.

Hjälmkrav gäller för barn och ungdomar under 15 år.

Lekfordon

Lekfordon är ett fordon som inte kan eller får köras fortare än 6 km/tim (gånghastighet). Är fordonet utrustad med motor får det inte vara något annat än elmotor. Om fordonet har förbränningsmotor kan den aldrig klassas som lekfordon.

Källa: Transportstyrelsen

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!Håll dig uppdaterad och bli inspirerad.

Eldrivo

Eldrivo.se är en oberoende tjänst där du hittar och jämför eldrivna fordon. Vi tror att eldrivet är framtiden därför vill samla alla eldrivna fordon på ett och samma ställe.

E-post: hej@eldrivo.se

© 2024 eldrivo.se