Jämför
försäkringar för elsparkcyklar

Elsparkcyklar har blivit ett vanligt inslag på våra gator idag. Vanligast är att man hyr en sparkcykel, att äga en egen har också blivit allt vanligare. Elsparkcyklar räknas och kategoriseras som cykel vilket innebär att motoreffekten inte får överstiga 250 watt samt att topphastigheten får max vara 20 km/h.

Försäkra din elsparkcykel

Hemförsäkring

Eftersom som att elsparkcyklar klassas som vanliga cyklar, förutsatt att de är innanför ramarna för definitionen för cykel, ingår de i en vanlig hemförsäkring. En hemförsäkring täcker oftast stöld- och skadegörelse och nivån på ersättningen kan variera beroende på försäkringsbolag.

Olycksfallsförsäkring

I och med att allt fler väljer att ta sig fram på gatorna med elsparkcyklar är en av följderna att olyckorna ökar. Precis med med alla fordon går att skada sig allvarligt på en elsparkcykel och många gånger behöver det inte vara sitt eget fel utan det kan vara någon annan som orsakar olyckan. Oavsett hur olyckan uppstår är det viktigt att ha koll på hur man är försäkrad.

En hemförsäkring ersätter endast stöld och skadegörelse, om olyckan råkar vara framme behöver du en olycksfallsförsäkring utöver hemförsäkringen för att få ersättning. Alla stora försökringsbolag erbjuder olycksfallsförsäkring som kompletterar din hemförsäkring.

Bra att tänka på för att undvika olyckor:

  • Använd hjälm (Barn och ungdommar under 15 år ska bära hjälm enligt lag)
  • Följ trafikreglerna
  • Undvik elsparkcykeln om du har druckit alkohol
  • Visa hänsyn till andra trafikanter
  • Kör försiktigt och bromsa i tid

Regelverk för elsparkcyklar

För att elsparkcykeln ska definieras som cykel och gälla under regelverken för cyklar finns det vissa krav:

  • Sparkcykeln får inte ha en maxhastighet som överstiger 20 km/h
  • Motorns nettoeffekt får högst vara 250 watt

För barn och ungdomar under 15 år finns det lagkrav på att bära hjälm när de kör på en sparkcykel. Läs mer om regelverk för eldrivna fordon.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!Håll dig uppdaterad och bli inspirerad.

Eldrivo

Eldrivo.se är en oberoende tjänst där du hittar och jämför eldrivna fordon. Vi tror att eldrivet är framtiden därför vill samla alla eldrivna fordon på ett och samma ställe.

E-post: hej@eldrivo.se

© 2021 eldrivo.se