Jämför
försäkringar för elmopeder

Elmopder har ökat i popularitet senaste åren. Fördelarna är många med eldrivet som till exempel att driftkostnaderna är lägre jämfört med bensindrivna motorer. Här sammanfattar vi om vad som gäller kring försäkringar och elmopeder.

Jämför mopedförsäkringar

Olika nivåer av elmopedförsäkring

Mopedförsäkring kan delas upp i tre olika nivåer: Trafikförsäkring, Halvförsäkring och Helförsäkring. Enligt lag är trafikförsäkring obligatorisk för alla typer av mopeder.

  • Trafikförsäkring för elmoped
    Alla mopeder måste vara trafikförsäkrade för att får köras på allmänna vägar. Trafikförsäkring gäller för personskador och om du kör på någon eller något.
  • Halvförsäkring för elmoped
    I en halvförsäkring ingår bland annat (varierar lite mellan försäkringsbolag) ersättning för stöld, skador orsakade av brand, skadegörelse, rättsskydd, ersättning för byte eller reparation av sidorutor och krishjälp efter olycka.
  • Helförsäkring för elmoped
    I en helförsäkring för mopeder får du allt skydd som ingår i trafik- och halvförsäkring plus försäkring för vagnskada. Vagnskadeförsäkring ger dig ersättning för skador på ditt fordon vid trafikolycka, uppsåtlig skadegörelse eller olyckshändelse som till exempel kollision, vältning, fallande träd eller när ditt fordon transporteras på ett annat fordon.

Olika typer av elmopeder

I och med att utbudet av nya fordon hela tiden ökar, är det fler som hamnar under kategorin moped. Idag finns det två olika klassificeringar av mopeder Klass 1 och Klass 2 och regelverken skiljer sig mellan dessa klasser.

Moped klass 1

För att få köra en Moped klass 1 ska du ha fyllt 15 år och inneha körkort klass AM. Mopeden får inte ha en maxhastighet som överstiger 45 km/h eller en motoreffekt som är mer än 4000 watt. En klass 1 moped ska vara registrerad och ha registreringsskylt samt vara trafikförsäkrad.

Moped klass 2

En Moped klass 2 får ha en maxhastighet på 25 km/h samt en motoreffekten på max 1000 watt. För att få köra en klass 2 moped måste du ha fyllt 15 år och att mopeden har en trafikförsäkring. Klass 2 mopeder får köras på cykelbana, vilket Klass 1 mopeder inte får göra, så länge det inte finns vägmärke med tilläggstavlan “Ej moped”.

Läs mer om regelverk för eldrivna fordon.

Elmopedbil

Precis som med alla typer av mopeder måste även elmopedbilar ha enligt lag minst en trafikförsäkring. Utöver trafikförsäkringen kan man teckna en halv- eller helförsäkring.

Speedbike

Utbudet av elcyklar har exploderat senaste åren och en stor del av dessa cyklar har en hastighet och en motoreffekt som överstiger de tillåtna gränserna för att definieras som cykel. Om din elcykel har motoreffekt som överstiger 250 watt och en maxhastighet som är högre 25 km/h då faller de utanför ramarna för cykel och med stor sannolikhet hamnar de under definitionen av moped. Detta bör man vara uppmärksam på eftersom om din elcykel inte definieras som cykel gäller inte hemförsäkringen och för att få ett fullt skydd måste du ha en mopedförsäkring.

Populära elmopeder

Här är en lista på populära märken och modeller.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!Håll dig uppdaterad och bli inspirerad.

Eldrivo

Eldrivo.se är en oberoende tjänst där du hittar och jämför eldrivna fordon. Vi tror att eldrivet är framtiden därför vill samla alla eldrivna fordon på ett och samma ställe.

E-post: hej@eldrivo.se

© 2021 eldrivo.se