Jämför
försäkringar för elcyklar

En elcykel är en cykel med en eldriven motor som ger dig extra trampkraft när du trampar aktivt. Elcyklar klassas som vanliga cyklar förutsatt att hastigheten inte överstiger 25 km/h, motorns nettoeffekt inte överstiger 250 watt och att elmotorn aktiveras när du trampar.

Försäkra din elcykel

 • Elcykelförsäkring från Moderna
  • I hem-/villahemförsäkringen ingår ersättning upp till 50 000 kr om din cykel inklusive tillbehör blir stulna.
 • Elcykelförsäkring från Hedvig
  • Helt utan bindningstid.
  • Hedvigs försäkring är helt appbaserad så du slipper pappersarbete, telefonköer och annat krångel.

Hemförsäkring

Eftersom som att elcyklar klassas som vanliga cyklar, förutsatt att de är innanför ramarna för definitionen för cykel, ingår de i hemförsäkringen. En hemförsäkring täcker oftast stöld- och skadegörelse, nivån på ersättningen varierar beroende på försäkringsbolag. Andra faktorer som påverkar ersättningen är modell, märke, cykelns ålder och om cykeln varit låst med godkänt lås.

Tilläggsförsäkring för elcykel

Ersättningen för stöld och skadegörelse ska varierar mellan försäkringsbolagen, men maxbeloppet ligger ungefär kring 20 000 till 50 000 kr. Om värdet på din nya elcykel överskrider hemförsäkringens maxbelopp kan det vara klokt att titta på en tilläggsförsäkring för att få full försäkring för din cykel. En vanlig hemförsäkring innehåller sällan en olycksfallsförsäkring, de flesta försäkringsbolag erbjuder även tilläggsförsäkringar som täcker olyckor.

I och med att elcyklar har ökat i populäritet väljer allt fler att ta cykeln istället för bilen, vilket är positivt för både miljö och hälsa. Med en elcykel kommer du snabbare upp i högre hastigheter än en tradionell cykel. Detta kan innebära att risken blir högre samt att olyckorna kan bli allvarligare i och med den högre hastigheten. En olycksförsäkring kan läggas till utöver din hemförsäkring som täcker bland annat kroppskador, ärrersättning, akutersättning och rehabilitering.

Mopedklassad elcykel

Om du äger en elcykel där maxhastigheten eller motor effekten överstiger nivån för vad som gäller för cyklar blir elcykeln klassad som moped och då är risken stor att hemförsäkringen inte längre gäller. Äger man en sådan elcykel behöver man teckna en försäkring för mopeder.

Regelverk för elcyklar

För att en elcykel ska definieras som cykel och gälla under regelverken för cyklar finns det vissa krav:

 • Motorn får inte förstärka cyklistens trampkraft över en hastighet 25 km/h
 • Motorns nettoeffekt får vara högst 250 watt
 • Elmotorn ska kopplas in när du trampar

Barn och ungdomar under 15 år finns det lagkrav på att bära hjälm när de cyklar eller blir skjutsade. Läs mer om regelverk för eldrivna fordon.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!Håll dig uppdaterad och bli inspirerad.

Eldrivo

Eldrivo.se är en oberoende tjänst där du hittar och jämför eldrivna fordon. Vi tror att eldrivet är framtiden därför vill samla alla eldrivna fordon på ett och samma ställe.

E-post: hej@eldrivo.se

© 2021 eldrivo.se